top of page
Náš tým

NÁŠ TÝM

Kdo jsme? 

Jsme tým profesionálních mediátorů s působností po celé České republice.

Naše motto je: ET PACTUM znamená dohoda výhodná pro oba.

 

Vize společnosti

Zavázali jsme se zvyšovat povědomí o mediaci v České republice a to jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Realizujeme přednáškovou i výzkumnou činnost na českých univerzitách, čímž chceme přispět k podpoře a využívání pozitivních efektů plynoucích z mediace. Smyslem naší práce není „jen“ řešení sporů mezi jednotlivci, ale nastavení společnosti na přirozené využívání principů mediace a jejich technik i v běžném partnerském, pracovním a rodinném životě. 

 

Cíle

Mediace je interdisciplinární metoda, která zahrnuje pozitivní aspekty práva, psychologie, sociologie, pedagogiky, komunikace, vyjednávání, teorie konfliktu a rovněž osobnost a zkušenosti mediátora. Naším cílem je zvýšit využívání mediace ve vzdělávacím systému ČR. Současně usilujeme o širší využívání mediace v soukromém i veřejném sektoru či mezi jednotlivci - viz Publikace.

MOTHERONAS.jpg

Ve své 20leté manažerské praxi jsem využívala svůj komunikační potenciál při vyjednávání a dohodách jakéhokoliv typu. Jednání vedená s empatií a respektem k druhé straně přinášela vždy užitek všem.  Pomáhat lidem ve vyhrocených životních situacích je to co umím a dělám ráda. V posledních letech je to prostřednictvím mediace. Ať jde o věc soukromou nebo záležitost z businessu, mediace je tou nejrychlejší a nejefektivnější cestou.

VZDĚLÁNÍ

Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, magisterské studium

Katedra psychologie, PEF, ČZU v Praze, doktorské studium

Pražská psychoterapeutická fakulta, PVŠPS

Psychologie managementu, European Business School, MBA

IGI, Antwerp, Belgium

PRAXE

Obchodní a firemní mediace - rodinné a vztahové mediace 

Výcvikové kurzy a workshopy, přednášková činnost na univerzitní půdě

Vyjednávání v manažerské praxi více než 20 let (obchod, marketing, HR)

Ing. Lucie Lamačová, Ph.D.

Zapsaná mediátorka
Lektorka a facilitátorka

Votockovi1786_II-1.jpg

Jako advokátka s generální praxí jsem se zabývala především právem rodinným, občanským, obchodním, pracovním a trestním. Často jsem zastupovala své klienty před soudy a došla jsem k názoru, že v mnoha případech soud nemá k dispozici takové prostředky, aby spor vyřešil ke spokojenosti obou stran. Nezřídka odchází nespokojení všichni.

 

Poté, co jsem se setkala s mediací, jsem se zcela nadchla pro tento způsob řešení sporů. Konflikt se řeší neformálně, lidsky, v příjemném prostředí a zhruba v 75 % případů odchází strany zcela spokojené s dohodou, kterou společně vytvořily, aniž by jim řešení vnutil někdo cizí. Za mnoha konflikty stojí většinou pouze nedorozumění či neefektivní komunikace. A právě mediace je jedním z mála prostředků, jak lze konflikt rychle a smírně vyjasnit a obnovit poškozené vztahy.

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSMT-26190/2018-1/326)

Mediační výcvik v oblasti duševního vlastnictví

Mediační výcvik v rodinných vztazích

PRAXE

Rodinné a vztahové mediace

Firemní a obchodní mediace

Mediace v oblasti duševního vlastnictví

Advokacie a právní praxe

JUDr. Lucie Votočková

Zapsaná mediátorka
Lektorka a advokátka

Votockovi1995_II-1.jpg

Jako advokát jsem se naučil, že to nejlepší řešení pro klienta není možné zjednodušit na prostévítězství v soudním sporu. Vždy jsem se snažil svým klientům dát více – výsledek, který budepředstavovat efektivní vyvážení mezi investovaným časem a náklady klienta na straně jedné askutečným ziskem na straně druhé. Mediace nejenže tuto vizi naplňuje, ale zapojením druhé stranyumožňuje synergický efekt, a tím potenciál lepšího výsledku ještě zvyšuje.

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Policejní akademie ČR v Praze
Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSMT-26190/2018-1/326)

PRAXE

Samostatná praxe advokáta a mediátora
Lektor kurzů práva pro podnikatele
Evropská komise, Brusel (zástupce ČR v projektu právních vztahů podnikatelů a zákazníků)
Právní poradce a tiskový mluvčí (dTest, o.p.s., SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.)

JUDr. Jan Votočka

Zapsaný mediátor
Lektor a advokát

erzedfg_edited.jpg

Poprvé jsem přišla do kontaktu s mediací v roce 2008 a ihned mě tento typ řešení sporů upoutal. Rozhodla jsem se vystudovat magisterský obor Mediace na univerzitě ve Frankfurtu nad Odrou. Musela jsem se kvůli tomu naučit německy, v ČR se tento obor nenabízí. Po úspěšném absolutoriu jsem začala mediaci praktikovat v Praze. Následně jsem v roce 2013 složila státní zkoušku z mediace a tak se stala jednou z prvních zapsaných mediátorek v ČR. Mimo mediace jsem se posledních několik let pohybovala v oblasti managementu marketingových agentur. I díky tomu jsem schopna dobře porozumět úskalím světa businessu a specializuji se proto primárně na mediaci v obchodní sféře.

-

Kristýna Müller, M. A.

Zapsaná mediátorka
Zapsaná rodinná mediátorka

Misa.jpg

Cestu mediace jsem zvolila po dlouholeté právní praxi. Dávala mi v bludišti právních norem naději, že je možné z konfliktu smírně vyjít a zároveň zachovat dobré vztahy mezi lidmi. Boj, touha po vítězství, odplatě, penězích a uznání vlastní pravdy do mezilidských vztahů nic dobrého nepřinášejí. Právo však takové cíle často sleduje a lidé přestávají jednat jako lidé. Proto vidím v mediaci velký přínos a smysl.

VZDĚLÁNÍ

Právnická Fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

Faculté de Droit, Université de Grenoble, France

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity

Université Rennes 1, France

Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSMT-26190/2018-1/326)

PRAXE

Nejvyšší správní soud České republiky

Kancelář veřejného ochránce práv

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Rodinná a vztahová mediace

Poradenská a vzdělávací činnost

Mgr. Ing. Michaela Fajnorová

Akreditovaná mediátorka
Advokátka

dsdasdasd_edited.jpg

Ve své právní praxi i osobním životě jsem se setkával se situacemi, které nebyly dobře řešitelné klasickými právními postupy. Hledal jsem proto cestu, jak usnadnit nalezení dobrého řešení. Nakonec jsem našel mediaci jako nástroj pro nenásilné a současně efektivní řešení konfliktů. Ta mne tak uchvátila, že jsem rozhodl tyto dovednosti uplatnit v jednáních, pomáhat lidem najít jejich nejlepší řešení pro danou situaci a taky o mediaci mluvit a učit ji.

VZDĚLÁNÍ

Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně

Mediační výcvik

Psychoterapeutický výcvik, Rafael institut

Specializační právní vzdělávání

PRAXE

Rodinné a vztahové mediace

Obchodní a firemní mediace

Vedení kurzů o mediaci a řešení konfliktů

Právní praxe

Mgr. Jan Valoušek

Zapsaný mediátor
Lektor a facilitátor

Lucie_web1684_II (1)-1.jpg

Díky více než 25 letům podnikatelské činnosti jsem pochopil, že ne jen v podnikání, ale v kterékoli jiné lidské oblasti jsou nejdůležitější mezilidské vztahy. Kde jsou lidé, tam však také mohou vznikat konflikty. Ty jsou dané naší vzájemnou odlišností a k životu patří. To podstatné ale je, jakým způsobem k nim přistupujeme. Naučil jsem se nevidět je jako hrozbu, ale jako příležitost. Příležitost k hledání společného prospěšného řešení, jehož součástí je i náprava vztahů. Znalost mediace a jejich unikátních technik mi k tomu poskytuje jedinečný a efektivní nástroj.

VZDĚLÁNÍ

Fakulta strojní,  České vysoké učení technické v Praze

MBA, Nottingham Trent University

CIMA-A, CIMA-B Amsterdam

Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSTM-26190/2018-1/326)

PRAXE

Obchodní a firemní mediace

Rodinné a vztahové mediace

Sousedské spory (11 let praxe ve výboru SVJ)

Výcvikové kurzy, popularizace mediace na serveru sousedé.cz

25 let podnikatelské činnosti (marketing, HR)

Ing. Ondřej Jiřík, MBA

Zapsaný mediátor
Lektor a facilitátor

en_corporate_photo_2013_113630846.jpg

Třetím rokem se aktivně zajímám o oblast mediace. V březnu roku 2022 jsem úspěšně složila zkoušky zapsaného mediátora a nyní již čekám, až budu oficiálně zaspána v seznamu mediátorů a budu uskutečňovat soudem nařízená mediační setkání.  Dříve jsem pracovala na manažerské pozici, kde jsem byla nucena řešit mezilidské vztahy, a mediace mi pomohla pochopit, jak konflikty vznikají a jak je lze efektivně řešit. Dnes se mimo jiné zabývám konzultantskou činností, kde jednám s lidmi. Moje práce je zaměřena na projekty financované ze strukturálních fondů EU, proto mediace spojená s touto problematikou je něco co mohu nabídnout navíc, kromě mediace firemní či obchodní.

Ing. Jana Numerato

Zapsaná mediátorka
 

UDÁLOSTI

hlavicka-logo.jpeg

KDYŽ SE DVA MAJÍ DOMLUVIT, MUSÍ SPOLU MLUVIT - TAJEMSTVÍ MEDIACE

PODCAST

Snímek obrazovky 2022-09-12 v 23.35.50.png

Zapojili jsme se do projektu Budujeme hrdé Česko. Mediátorka Lucie Lamačová se stala pro letošní rok  členkou poroty Ocenění českých podnikatelek. 

ET PACTUM.jpg
IMG_0137.JPG

přednáška na Ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze

ewsdrgerwgferdfvsdfdsfa.png
IMG_3210.JPG
ET-PACTUM-LOGO1 - web black.png

Nové prostory na Praze 2

Události
Podcasty

Co je mediace

Mediace vs. soud

Na co se můžete v mediaci spolehnout

bottom of page