top of page

O mediaci

Mediace je forma řešení sporu smírnou mimosoudní cestou, které je vedeno třetí nestrannou osobou - mediátorem.

Jedná se o dobrovolný důvěrný proces, jehož výstupem je dojednání dohody, která spor ukončí. Mediaci lze rovněž využít pro prevenci vzniku konfliktu nebo jako první krok k řešení situace, kdy se střetávají různé zájmy a potřeby účastníků.

 

Výhodou mediace je

 

EFEKTIVITA - Vzhledem k tomu, že o podobě výsledku rozhodují pouze strany konfliktu, bývá mediační dohoda trvalé a perspektivní řešení umožňující navíc zachování dobrých vztahů.

 

RYCHLOST - Je jen na účastnících řízení, jak dlouho bude mediace trvat. V porovnání se soudním řízením, které trvá průměrně více než dva roky, bývá mediační řízení ukončeno v řádech jednoho až několika setkání.

 

FINANČNĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ - Účastníci mediačního řízení šetří nejen čas, ale i náklady, které by v případě soudního řízení znamenaly úhradu soudních poplatků a dvou advokátů. V případě mediace hradí sporné strany pouze odměnu mediátora, a to jen každý z jedné poloviny.

 

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST - Úspěšnost mediace se u nás pohybuje kolem 80 % a úzce souvisí s upřímnou snahou stran vyřešit spor cestou dohody. 

Mediační dohodu lze zajistit přímou vykonatelností v podobě soudního smíru či notářským zápisem. V rámci zajištění komplexnosti celého řešení pro Vás úzce spolupracujeme s notářem v bezprostřední blízkosti, který zajistí Vaší mediační dohodě statut vykonatelnosti. Další specializované služby související s předmětem sporu najdete v sekci Spolupracujeme.

OBCHODNÍ MEDIACE
 • Dostali jste se do sporu se svým obchodním partnerem, dodavatelem či odběratelem?

 • Jste nespokojeni s dodávkou či kvalitou zboží, služeb, s cenou, termínem nebo reklamací?

FIREMNÍ 
MEDIACE
 • Máte špatné vztahy s kolegy, s nadřízeným či podřízeným?

 • Dostali jste výpověď, se kterou nesouhlasíte?

 • Jste nespokojeni s výsledky svého zaměstnance a nevíte, jak ho motivovat ke zlepšení výkonu?

RODINNÉ 
MEDIACE
 • Rozvádíte se a potřebujete vyřešit péči o děti a výživné?

 • Chcete si rozdělit majetek, ale nejste schopni se se svým partnerem domluvit?

 • Máte pocit, že si se svým partnerem nerozumíte, že každý chcete něco jiného?

SOUSEDSKÉ 
MEDIACE
 • Vytáčí vás sousedi hlukem, mejdany či štěkáním psa?

 • Ať děláte, co děláte, sousedi neakceptují vaše stížnosti?

 • Připadáte si někdy jako u Nováků a Bartáčků?

VZTAHOVÉ
MEDIACE
 • Potřebujete si se svým partnerem vyjasnit vztah?

 • Chcete se vypořádat s minulostí a začít znovu?

 • Nechcete se jen vypovídat u psychologa, ale dosáhnout pokroku?

DĚDICKÉ
MEDIACE
 • Zemřel vám příbuzný a s ostatními dědici se hádáte o rozdělení dědictví?

 • Vyplouvají na povrch nevyřešené rodinné záležitosti a staré křivdy?

 • Zdědili jste nemovitost do spoluvlastnictví a každý máte jinou představu, co s ní?

ON-LINE
MEDIACE
 • Nevyhovuje vám osobní setkání?

 • Je pro vás problematické cestování?

 • Umožňujeme mediaci i v on-line prostředí přes Skype či Teams

CO-
MEDIACE
 • Rádi byste při řešení rodinného konfliktu mediovali se dvěma mediátory – mužem a ženou?

 • Při odborných mediacích či v rodinných sporech lze mediovat za účasti dvou mediátorů, např. genderově vyvážených

KONZULTACE
A
KOUČINK
 • Potřebujete svoji situaci nejprve prodiskutovat a zorientovat se ve svých možnostech?

 • Chcete si ověřit, zda je váš případ vhodný pro mediaci či je vhodný pro jiný způsob řešení?

INDIVIDUÁLNÍ KURZY MEDIACE
 • Chcete se stát mediátorem a těžko se přizpůsobujete termínům vypsaných kurzů?

 • Preferujete intenzivní osobní přístup?

 • Chcete si domluvit individuální dny jen pro vás?

FIREMNÍ KURZY NA MÍRU
 • Uvítali byste kurz podle specifických potřeb vaší firmy?

 • Vyjednávání, komunikační dovednosti, mediační techniky a nástroje, řešení konfliktních situací, telemarketing, náborování aj.

SUPERVIZE
 • Míváte hodnotící pohovory se svými lidmi a chcete lépe dosáhnout kýženého účinku?

 • Jste začínající mediátor a potřebujete relevantní zpětnou vazbu?

CENÍK

​Účastníci mediace hradí níže uvedené ceny rovným dílem, tj. každý jednou polovinou, pokud se nedohodnou jinak.

Soudem nařízené 1. setkání s mediátorem                                     400 Kč bez DPH *

Konzultace                                                                                                 2.000 Kč bez DPH

Mediace rodinná                                                                                      3.000 Kč bez DPH

Mediace firemní                                                                                       3.000 Kč bez DPH

Mediace obchodní                   do 500.000 Kč                                3.000 Kč bez DPH

                                                      500 tis - 1 mil Kč                                4.000 Kč bez DPH

                                                         1 mil - 10 mil Kč                                5.000 Kč bez DPH

                                                             nad 10 mil Kč                                8.000 Kč bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude připočteno.

Ceny jsou stanoveny na hodinu a hradí se za každou byť jen započatou hodinu mediačního jednání (včetně odděleného jednání).

*Odměna mediátora v případech soudem nařízeného tzv. prvního setkání s mediátorem je upravena v ustanoveních § 10 zákona 202/2012 Sb., o mediaci a v § 15 prováděcí vyhlášky č. 277/2012 Sb. 

V případě, kdy je mezi účastníky řízení uzavřen v rámci mediace smír, který je následně schválen soudem, lze získat zpět 80 % soudního poplatku dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

bottom of page