REFERENCE

„Absolvovali jsme s celým obchodním týmem  kurz Vyjednávání s využitím mediace ve firemním prostředí, který byl pro nás přínosem a věřím, že tyto techniky použijeme nejen v pracovním, ale i v soukromém životě.“

logo_RGB-1.JPG

 Ing. Marek Šváb, MBA

obchodní a výrobní ředitel Ditherm

ET PACTUM.jpg
cezlogo.png
11966.png
logo_RGB-1.JPG
golden gate.png