top of page
Whistleblowing

WHISTLEBLOWING NA KLÍČ

Whistleblower is giving a speech at news conference or media event.jpg
 • Máte více než 50 zaměstnanců?

 • Vztahuje se na vaší společnost zákon o ochraně oznamovatelů?

 • Hledáte efektivní způsob splnění právních požadavků?

 • Chcete aktivně a nestranně prověřovat a řešit veškeré podněty?

WHISTLEBLOWING NA KLÍČ nabízí zavedení vnitřního oznamovacího systému, rychlé a komplexní posouzení každého oznámení a navržení vhodného řešení. Nabízíme tým expertů (mediátorů, právníků, psychologů  a business manažerů) se vzájemnou zastupitelností, nestrannost a mlčenlivost danou zákonem pro mediátory a advokáty. Současně nabízíme praktické zkušenosti z řízení firem a práce pro statutární orgány. Využíváme komunikační a mediační dovednosti při prevenci konfliktu, vyjednávání a nalezení konečného řešení formou mediace v odděleném jednání mezi oznamovatelem a společností. Při objednání příslušné osoby získáváte vždy podporu celého týmu.

WHISTLEBLOWING NA KLÍČ JE EFEKTIVNÍM ŘEŠENÍM PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ 171/2023 Sb. 

Výhody whistleblowingu na klíč

 • Zajištění externí příslušné osoby k přijímání a prověřování oznámení

 • Ochrana identity oznamovatele

 • Zavedení vnitřního oznamovacího systému pro vaší společnost

 • Zprostředkování posouzení důvodnosti oznámení, evidence a uchování

 • Mediace a vyjednání nápravných opatření, právní podpora

Business mediace

BUSINESS MEDIACE

 • Dostali jste se do sporu se svým obchodním partnerem, dodavatelem či odběratelem?

 • Jste nespokojeni s dodávkou či kvalitou zboží, služeb, s cenou, termínem nebo reklamací?

 • Jsou vaše jednání na mrtvém bodě a potřebujete postoupit dál?

 • Záleží vám na vašem obchodním vztahu a zachování dobrého jména vaší společnosti?

Business mediace je mediace v obchodních záležitostech. Zabývá se spory mezi firmami, zákazníkem a firmou, firmou a orgány státní správy či samosprávy. Řeší konflikty vzniklé při nedodržení smluvních podmínek, fúzích či dělení, tvorbě smluvních vztahů apod.

Man in suit shake hand as hello in office closeup. Friend welcome mediation offer positive

Mediace jako smírné řešení konfliktu v obchodních záležitostech vede k dohodě v naprosté většině případů a to v řádu hodin, dnů či výjimečně týdnů, oproti vleklým soudním sporům trvajícím několik let.

Výhody business mediace

 • Udržení a možnost pokračování korektního obchodního vztahu. Nedochází k přerušení obchodních vazeb.

 • Úspora času, financí a energie na právní řešení. Zdroje lze využít na jiné projekty.

 • Eliminace rizika možné publicity konfliktu. Mediace je diskrétní (soudní řízení je veřejné).

 • Zachování dobrého jména společnosti.

Rodinná medice

RODINNÁ MEDIACE
JAKO ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT

 • Rozvádíte se a potřebujete vyřešit péči o děti a výživné?

 • Nežijete spolu a péče o děti nefunguje podle vašich představ?

 • Chcete si rozdělit majetek a nejste schopní se se svým partnerem domluvit?

 • Potřebujete svoji situaci prodiskutovat a zorientovat se ve svých možnostech?

Sad little girl is looking at camera while her parents are arguing in the background_edite

RODINNÁ MEDIACE je způsob řešení rodinných sporů prostřednictvím mediátora. Cíle mediace je vyřešení problematických záležitostí mezi rodiči a uzavření dohody. Taková dohoda pak zajišťuje rodičům a jejich dětem klid a zachování korektních vztahů. Je pro oba rodiče závazná a může sloužit jako podklad pro soudní rozhodnutí. 

MEDIACE JE UŽITEČNÁ PŘI ŘEŠENÍ SPORŮ A PŘEDCHÁZENÍ JEJICH VZNIKU, ALE I PŘI ZAPOČATÝCH SOUDNÍCH JEDNÁNÍCH. JE ÚSPĚŠNÁ AŽ V 80 % PŘÍPADŮ

Výhody mediace

 • Rychlé a efektivní řešení rodinných konfliktů

 • Případný soudní proces není emočně vyčerpávající ani zbytečně zdlouhavý

 • Zmírnění negativních dopadů rodičovských sporů na děti

 • Mediace je důvěrná a probíhá v příjemném neformálním prostředí

 • Zajistí vám i vašim dětem klidné a bezpečné prostředí

bottom of page